Aktualności
2020-10-29
Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej !

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie informuje, że od dnia 30 października 2020 r. do dnia 2 listpoada 2020 r. włącznie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Złotowie, zamknięty zostaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy