Aktualności
2021-01-19
Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 !

Przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza tzw. "dopłatę do czynszu".

Warunkami koniecznymi do spełnienia w celu otrzymania pomocy są:
1. Uzyskanie średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku mniejszego o co najmniej 25% niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego w osiągnięty w 2019 r.,

2. Najem lub podnajem lokalu mieszkalnego przed dniem 14.03.2020 r.,

3. Brak przysługującego wcześniej powiększonego dodatku mieszkaniowego,

4. Spełnianie warunków do otrzymania "zwykłego" dodatku mieszkaniowego,

5. Umieszczenie adnotacji we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu". Wniosek złożony powinien być najpóźniej do dnia 31.03.2021 r.

 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy