Przemoc w rodzinie

U W A G A !!!
P R Z E M O C   W   R O D Z I N I E


Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują pomocy,
zgłoś się

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3
lub
zadzwoń pod nr  tel. 0-67 263 59 71 godz. od 700 do 1500

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W ZŁOTOWIE

W dniu 21.10.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie przy ul. Leśnej 7 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Nr 63/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2011r.w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie w związku z uchwałą Nr VIII/69/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie wchodzą:

1. Karolina Jankowska – kurator rodzinny, Sąd Rejonowy w Złotowie,

2. Izabela Manikowska - starszy pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,

3. Anna Zakrzewska – starszy pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złotowie,

4. Bernadeta Chorzępa – starszy pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,

5. Dorota Szweda - referent, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,

6. Edyta Orman – nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Świętej,

7. Anna Witkowska – radca prawny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie,

8. Jadwiga Barycka – psycholog, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Złotowie,

9. Danuta Szynkiewicz – położna środowiskowo-rodzinna, Ośrodek Medycyny Rodzinnej w Radawnicy,

10. Agata Powalisz – przedstawicielka „Grupy Caritas”, Parafia Rzymsko-katolicka
w Sławianowie,

11. Karol Gajewski – dzielnicowy, Komenda Powiatowa Policji w Złotowie,

12. Adam Równiak – dzielnicowy, Komenda Powiatowa Policji w Złotowie.

Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie jest Pani Izabela Manikowska, zastępcą przewodniczącej - Pani Karolina Jankowska, sekretarzem - Pani Dorota Szweda.

Głównym celem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy