Harmonogram wypłat

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W ZŁOTOWIE

informuje, że w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
wypłaty zasiłków z pomocy społecznej,
tj. zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,
będą wypłacane wg poniższego harmonogramu:

 29 STYCZEŃ 2021 r.

26 LUTY 2021 r.

30 MARZEC 2021 r.

30 KWIECIEŃ 2021 r.

31 MAJ 2021 r.

30 CZERWIEC 2021 r.

29 LIPIEC 2021 r.

30 SIERPIEŃ 2021 r.

30 WRZESIEŃ 2021 r.

29 PAŹDZIERNIK 2021 r.

30 LISTOPAD 2021 r.

21 GRUDZIEŃ 2021 r.

UWAGA!!!

Warunkiem wypłaty zasiłku będzie okazanie ważnej decyzji przyznającej pomoc finansową wydanej przez Kierownika GOPS
w Złotowie oraz przedstawienie dowolnego dowodu tożsamości.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy