Harmonogram wypłat

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTOWIE INFORMUJE, ŻE W OKRESIE
OD DNIA 01.11.2020 R. DO DNIA 31.10.2021 R.
WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

23 LISTOPADA 2020 r.

18 GRUDNIA 2020 r.

25 STYCZNIA 2021 r.

26 LUTEGO 2021 r.

29 MARCA 2021 r.

26 KWIETNIA 2021 r.

28 MAJA 2021 r.

25 CZERWCA 2021 r.

30 LIPCA 2021 r.

27 SIERPNIA 2021 r.

27 WRZEŚNIA 2021 r.

29 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy