Harmonogram wypłat

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTOWIE INFORMUJE, ŻE W OKRESIE
OD DNIA 01.11.2021 R. DO DNIA 31.10.2022 R.
WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

29 LISTOPADA 2021 r.

20 GRUDNIA 2021 r.

28 STYCZNIA 2022 r.

25 LUTEGO 2022 r.

25 MARCA 2022 r.

15 KWIETNIA 2022 r.

27 MAJA 2022 r.

24 CZERWCA 2022 r.

29 LIPCA 2022 r.

29 SIERPNIA 2022 r.

30 WRZEŚNIA 2022 r.

28 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy