>Gdzie znajdziesz pomoc

Gdzie znajdziesz pomoc

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC DLA OSÓB ORAZ RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów,
tel. 67 263 59 71,
sekretariat@gopszlotow.pl
poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK,
poradnictwo psychologiczne i prawne;

•    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,
tel. 67 263 53 05 wew.123
poradnictwo i wsparcie  terapeuty uzależnień;

•    Komenda Powiatowa Policji:
Al. Piasta 49, tel. 997,
dyżur całodobowy,
e-mail: dyzurny.zlotow@po.policja.gov.pl

•    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
Al. Piasta 32,
tel. 67 263 22 65,
pn. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.30 – 15.30,
e-mail: pcprzlotow@poczta.onet.pl

•    Prokuratura Rejonowa:
ul. Konopnickiej 15,
 tel. 67 263 26 42,
 pn. - pt. 7.15 – 15.15              
e -mail: zlotow@poznan.po.gov.pl

•    Kuratorzy Sądu Rejonowego w Złotowie:
ul. Konopnickiej 15,
tel. 67 264 28 00
pn. - pt. 7.30 – 15.30,


WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
Miasto Złotów:
•    Monika Wiśniewska-Ryczkowska:
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. 67 263 21 03, 500-817-785  
- pomoc psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna dla dzieci i młodzieży uczącej się, ich rodziców i nauczycieli.
- Sekretariat pon.-pt. 08:30-15:30

WYKAZ PRZYCHODNI I PORADNI TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Miasto Złotów:
•    Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 33 wew. 307
- pomoc psychologiczna, terapeutyczna;
•    Tarnówka - Oddział Leczenia Uzależnień w Piecewie, Piecewo 26, 77-416 Tarnówka, tel. 67 266 40 63
- terapia uzależnienia (stacjonarna)
– kontakt z psychologiem  i terapeutą uzależnień.