>Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Pobierz pliki:
  • 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Złotowie [DOCX, 14.59 KB]
  • 2. Regulamin Organizacyjny GOPS w Złotowie [DOC, 128 KB]
  • 3. Załącznik nr 1 - Schemat organizacyjny GOPS w Złotowie [DOCX, 41.3 KB]
  • 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Złotowie [DOC, 38.5 KB]