>Wykaz stanowisk pracy

Wykaz stanowisk pracy

KIEROWNIK GOPS Krystyna Kos
Główny księgowy Beata Guss
Starszy pracownik socjalny Anna Zakrzewska
Starszy pracownik socjalny Bernadeta Chorzępa
Starszy pracownik socjalny Izabela Manikowska
Starszy pracownik socjalny Monika Kamińska
Pracownik socjalny Wioletta Żak
Asystent rodziny Krzysztof Piszczek
Referent Dorota Szweda
Pomoc administracyjna (biurowa) Ewa Semrau - Płaczek
Inspektor Monika Rybka - Zdunowska
Pomoc administracyjna (biurowa) Ewa Fąs
Pomoc administracyjna (biurowa) Joanna Wójtów - Gagatek
Pomoc administracyjna (biurowa) Marzena Przeorska
Pomoc administracyjna (biurowa) Jakub Wiśniewski
Pomoc administracyjna (biurowa) Klaudia Gracz
Sprzątaczka Regina Cichoń