>Wykaz stanowisk pracy

Wykaz stanowisk pracy

WYKAZ STANOWISK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTOWIE:

Stanowisko Imię Nazwisko Telefon
Kierownik Teresa Gieczewska 67-263-59-71 w.215
Główny księgowy Beata Guss 67-263-59-71 w.210
Starszy pracownik socjalny Bernadeta Chorzępa 67-263-59-71 w.211
Specjalista pracy socjalnej Izabela Manikowska 67-263-59-71 w.213
Specjalista pracy socjalnej Monika Kamińska 67-263-59-71 w.213
Starszy pracownik socjalny Wioletta Żak 67-263-59-71 w.211
Pracownik socjalny Paulina Goździejewska 67-263-59-71 w.212
Asystent rodziny Krzysztof Piszczek 67-263-59-71 w.212
Referent Dorota Szweda 67-263-59-71 w.214
Pomoc administracyjna (biurowa) Ewa Semrau – Płaczek 67-263-59-71 w.214
Inspektor Monika Rybka – Zdunowska 67-263-59-71 w.218
Pomoc administracyjna (biurowa) Ewa Fąs 67-263-59-71 w.219
Pomoc administracyjna (biurowa) Joanna Wójtów – Gagatek 67-263-59-71 w.217
Pomoc administracyjna (biurowa) Marzena Przeorska 67-263-59-71 w.216
Pomoc administracyjna (biurowa) Klaudia Gracz 67-263-59-71 w.210