>Harmonogram wypłat

Harmonogram wypłat

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCYSPOŁECZNEJ W ZŁOTOWIE
informuje, że w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, tj. zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, będą wypłacane wg poniższego harmonogramu:

 • 31 STYCZEŃ 2022 r.
 • 28 LUTY 2022 r.
 • 30 MARZEC 2022 r.
 • 29 KWIECIEŃ 2022 r.
 • 30 MAJ 2022 r.
 • 30 CZERWIEC 2022 r.
 • 29 LIPIEC 2022 r.
 • 30 SIERPIEŃ 2022 r.
 • 30 WRZESIEŃ 2022 r.
 • 31 PAŹDZIERNIK 2022 r.
 • 30 LISTOPAD 2022 r.
 • 21 GRUDZIEŃ 2022 r.