Aktualności
2022-04-12

Dnia 15.04.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie czynny będzie w godzinach 7:00 - 12:00.

2022-01-03

Od dnia 01.01.2022 r. Dodatek osłonowy dla mieszkańców Gminy Złotów realizowany będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie. 

2022-01-03

W dniu 07.01.2022 r. dział Świadczeń Wychowawczych, Dodatku Mieszkaniowego i Stypendiów Szkolnych  oraz dział Świadczeń Rodzinnych, Karty Dużej Rodziny i Funduszu Alimentacyjnego będą nieczynne. 

2021-12-13

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że dnia 24.12.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie będzie nieczynny, natomiast dnia 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie będzie czynny w godzinach 7:00 - 12:00.

2021-11-08

W dniu 12.11.2021 r. dział Świadczeń Wychowawczych, Dodatku Mieszkaniowego i Stypendiów Szkolnych  oraz dział Świadczeń Rodzinnych, Karty Dużej Rodziny i Funduszu Alimentacyjnego będą nieczynne. 

2021-09-24
2021-09-10
2021-07-20
2021-07-16
2021-06-29

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu "Dobry Start" (tzw. 300+) przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2021-05-17
2021-03-31

W dniu 02.04.2021 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie czynny będzie do godziny 12:00.

2021-01-20

Od dnia 1 czerwca 2021 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego, który bedzie trwał do dnia 31 maja 2022 r.

2021-01-19

Przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza tzw. "dopłatę do czynszu".

2020-10-29

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie informuje, że od dnia 30 października 2020 r. do dnia 2 listpoada 2020 r. włącznie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Złotowie, zamknięty zostaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

2020-04-10

DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie informuje, że wnioski na dodatki mieszkaniowe i energetyczne należy składać w siedzibie tut. Ośrodka.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy