>Informacja dotycząca dodatku węglowego

Aktualności - Informacja dotycząca dodatku węglowego
  • 16 września 2022
  • Informacja
Informacja dotycząca dodatku węglowego

W zawiązku ze złożonymi wnioskami o przyznanie dodatku węglowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie informuje, że przekazanie informacji o przyzaniu dodatku węglowego i terminie wypłaty nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.