>Rusza nabór do Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 rok

Aktualności - Rusza nabór do Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 rok
  • 6 maja 2024
  • Informacja
Rusza nabór do Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie informuje o naborze wniosków do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

  • Głównym celem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych w formie sąsiedzkiej.
  • Program jest bezpłatny i skierowany do mieszkańców gminy Złotów w wieku 60+ którzy mają problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach Programu Seniorzy otrzymają nieodpłatnie monitorującą całodobowo stan zdrowia opaskę na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z Centrum teleopieki.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 10.05.2024 R.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, tel. 67 263 59 71 lub koordynatorem projektu Panią Joanną Wójtów-Gagatek tel. wew. 217.

W załącznikach znajdziesz:

  • Formularz zgłoszeniowy do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz tutaj: Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Pobierz pliki:
  • 1. Formularz zgłoszeniowy [DOCX, 61.97 KB]
  • 2. Regulamin [DOCX, 60.24 KB]