>Seniorzy z gminy Złotów korzystają już z opasek telemedycznych

Aktualności - Seniorzy z gminy Złotów korzystają już z opasek telemedycznych
  • 8 lipca 2024
  • Informacja
Seniorzy z gminy Złotów korzystają już z opasek telemedycznych

Od 1 lipca 2024 r. dwudziestu Seniorów mieszkających na terenie gminy Złotów, w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, korzysta nieodpłatnie z opaski medycznej. Opaska medyczna została stworzona z myślą o osobach starszych, osobach mieszkających samotnie, czy osobach przewlekle chorych. Ma ona kształt zegarka, a użytkownik nosi ją na nadgarstku. Urządzenie wykonuje pomiar parametrów życiowych, monitoruje niebezpieczne sytuacje i przesyła informacje do całodobowego centrum telemedycznego, w którym znajdują się ratownicy gotowi do podjęcia natychmiastowej interwencji.

Opaska wyposażona jest w przycisk alarmowy SOS, umożliwia rozmowę głosową z ratownikiem i ma detekcję upadków. Sytuacja niebezpieczna dla zdrowia i życia użytkownika jest automatycznie wykrywana przez opaskę i alarmuje telemedyczne centrum ratunkowe. W centrum tym pracują wykwalifikowani ratownicy. To oni podejmują interwencję - udzielają zdalnie pomocy, dzwonią po zespół ratownictwa medycznego lub kontaktują się z wyznaczonym opiekunem. Po wciśnięciu przycisku SOS w zależności od rodzaju zdarzenia, ratownicy z centrum telemedycznego podejmują czynności  mające na celu udzielenie pomocy poszkodowanemu. Możliwymi interwencjami są: połączenie z użytkownikiem opaski dzięki asystentowi głosowemu, kontakt z opiekunem, wskazaną wcześniej osobą z rodziny, czy pracownikiem ośrodka pomocy społecznej, wezwanie karetki lub innych służb ratunkowych (policja, straż pożarna).

Opaska posiada moduł GPS, który umożliwia określenie lokalizacji użytkownika. Wśród wielu funkcji t.j.: pomiar pulsu, dwustronna komunikacja, lokalizacja GPS, przypomnienie o lekach, czy asystent głosowy, dla seniorów najważniejsza będzie detekcja upadku. Z wiekiem sprawność ruchowa każdego z nas spada, a niektóre codzienne czynności zaczynają sprawiać coraz większe trudności. Opaska wyposażona w detektor upadków, automatycznie wykryje niebezpieczne zdarzenie i zaalarmuje centrum telemedyczne, które udzieli pomocy poszkodowanemu. Wejście po schodach, sięganie po rzeczy odłożone na wyższą półkę, czy wyjście z wanny nie będą już tak stresujące. Realizatorem powyższego programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, a obsługę opasek i centrum telemedycznego powierzono polskiej firmie SiDLY. Na ten cel przeznaczono 15.531,94 zł, w tym  3.106,39  zł  wkładu finansowego Gminy Złotów.